Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har röstat fram sin tolfte förbundsordförande. Ny ordförande för Svenska Fotbollförbundet från och med 2023 är Fredrik Reinfeldt. 

Under helgen var det val i Solna när den långt spelande förbundsordföranden Karl-Erik Nilsson officiellt skulle tacka för sig och bli ersatt av ett nytt namn. Efter elva år på posten var det dags för Karl-Erik Nilsson att ge över stafettpinnen till antingen Lars-Christer Olsson eller Fredrik Reinfeldt. Efter en lång beredning men snabb röstning konstaterades att Fredrik Reinfeldt blir ny förbundsordförande för svensk fotboll, efter att ha vunnit omröstningen med 143 röster mot 111.

Fredrik Reinfeldt var mellan 2006 och 2014 statsminister i Sverige. Hans åtta år långa ministerperiod föranleddes av ytterligare tre år som partiordförande för Moderaterna och 15 år som riksdagsledamot. Sedan 2014 har Reinfeldt haft andra bollar i luften som egenföretagare och har därmed varit utanför strålkastarljuset. Nu kastas han in i detsamma igen då han med omedelbar verkan tar över en av idrottssveriges viktigaste roller.

Karl-Erik Nilsson tackar för sig efter 11 år som förbundsordförande (tog över efter Lars-Åke Lagrell 2012) och kommer nu att ingå i nya uppdrag. Med omedelbar verkan tar Fredrik Reinfeldt över som ordförande för SvFF och kommer minst att vara så fram till årsmötet 2025.