Under gårdagen och dagen håller FIFA ett stort möte, där man bland annat diskuterat striktare regler kring hur länge en och samma ordförande kan få sitta vid den högsta posten i kommittén. Bland annat har man tagit fram ett förslag på att ordföranden endast ska få sitta i upp till tre mandatperioder på fyra år vardera. En annan het fråga på tapeten är eventuella utökningar utav antalet deltagande lag i fotbolls-VM. Ämnet har kommit upp vid ett flertal tidigare tillfällen och precis som man inför Em 2016 utökar antalet lag från 16 till 24, skulle en ökning av lag i VM ge fler chansen att få spela i den stora turneringen.

Det konkreta förslag som har kommit upp är att utöka antalet lag från nuvarande 32 till 40 stycken. Att utöka antalet deltagande länder medför en hel del förändringar i spelstrukturen, både när det kommer till själva mästerskapet, men även de kontinentala kvalen. Man har inte tagit något fast beslut kring frågan under detta möte, men bestämt sig för att diskutera ämnet vidare vid kommande möten. Om det skulle bli klart med en ökning skulle denna dock inte gälla förrän till VM 2026. Detta är inte första gången som en ökning utav lagen har varit aktuell, utan det har skett förändringar vid flera tidigare tillfällen.

Såhär har förändringen utav antalet deltagande lag i VM skett under årens lopp:
1930: 13 lag
1934: 16 lag
1938: 15 lag
1950: 13 lag
1954-1978: 16 lag
1982-1994: 24 lag
1998-: 32 lag


Borussia Dortmund - Real Madrid