Att använda sig utav videobedömning (VAR) inom fotbollens värld är ett fenomen som är relativt nytt. Så sent som i mars månad togs det slutliga beslutet att använda sig utav tekniken i sommarens mästerskap, allt för att underlätta domslutet vid olika situationer i matcherna.

Målet med att införa VAR är att felaktiga domslut ska minska, samt att färre spelare ska våga sig på att fuska och filma. Samtidigt är årets mästerskap en träning för domarna, som här får använda sig utav ny utrustning. Därför kan vissa bedömningar ta längre tid att göra än tidigare och spelet kan därför drabbas utav mindre avbrott.

När en domare vill ha hjälp i bedömningen utav videodomarna behöver han tydligt signalera detta, vilket han gör genom att dirigera en stor kvadrat med sina händer.

Det som är viktigt att vara medveten om är att videodomarna inte kan ta beslut kring situationer, utan enbart finns till som ett extra stöd för domaren på plan. Teamen som fått i uppgift att vara just videodomare består inför varje match utav en huvudansvarig och tre assistenter, som alla sitter i en studio i Moskva, varifrån de har kontakt med domarna ifrån alla VM-arenor. Dessutom får kommentatorerna i alla tv-kanaler uppgifter om att domslut, så att de kan förklara för alla tittare vad det är som sker och varför.

I klippet ovan förklarar förre detta domaren Jonas Eriksson i vilka situationer som videobedömningen kan användas, samt hur det hela går till.

Sofie Hansson


Borussia Dortmund - Real Madrid